WAARDECREATIE VIA KAMPEREN

                                                                                                                                                                                          

Home
Kamperen
Reservatie Algemene Voorwaarden VerhuurKampeerreglementBedankt
Missie & Waarden
Beer2Booz
Korte geschiedenis
The Value Factory VZW
Medewerkers & Partners
Site Map
Publicaties
Website Builder

 

KAMPEERREGLEMENT: REGELS EN RICHTLIJNEN

Dit kampeerreglement is van toepassing op de Urban Camping te Mechelen zoals omschreven op www.camp2camp.be en geldt als bijlage van de Algemene Voorwaarden Verhuur. De voorwaarden opgenomen in het document Algemene Voorwaarden Verhuur dienen steeds nagelezen en nageleefd te worden. Het kampeerreglement is hier aanvullend aan.

 

ASSISTENTIENUMMER: 0495 188 614

Het nummer is tussen 9u s ochtends en 18u s avonds bereikbaar voor alle problemen die te maken hebben met uw Urban Camping ervaring in Mechelen.

Voor noodgevallen of dringende problemen is dit ook s nachts bereikbaar, dit wilt zeggen voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend.

Bij echte noodsituaties, gebruik in eerste instantie de daartoe bestemde noodnummers:

a.    Brandweer: 112

b.    Ambulance: 112

c.    Politie: 101

d.    Antigif Centrum: 070 245 245

e.    Child Focus: 116 000

f.     Card Stop: 070 344 344

 

OPENING EN SLUITING VAN DE URBAN CAMPING

De Urban Camping is voorlopig geopend van 3 augustus tot 1 september. Indien deze periode wordt verlengd, zal dit op de website www.camp2camp.be te vinden zijn.

Camp2Camp heeft steeds het recht om de Urban Camping vroegtijdig te sluiten of een bepaalde kampeergelegenheid niet meer te verhuren. Gezien de onzekere tijden omwille van Covid-19 is de kans hierop reel.

Zie Algemene Voorwaarden Verhuur voor meer informatie.

RESERVERINGEN EN BETALINGEN

Alle reserveringen lopen via het invulformulier op de website www.camp2camp.be. Zie Algemene Voorwaarden Verhuur voor meer informatie.

INCHECKEN EN UITCHECKEN

Inchecken kan vanaf 15u. Uitchecken kan tussen 8u en 11u. Voor beide dient een afspraak gemaakt te worden met de verantwoordelijke van Camp2Camp. Het in- en uitchecken kan door de verantwoordelijke of door een medewerker van Camp2Camp gebeuren.

Zie Algemene Voorwaarden Verhuur voor meer informatie.

BEREIKBAARHEID

Alle kampeergelegenheden zijn binnen de stadsring van Mechelen. Dit maakt elke gelegenheid makkelijk bereikbaar met de fiets, te voet, het openbaar vervoer of een combinatie van deze. Dat zien we natuurlijk het liefst, zeker aangezien je maar weinig bagage hoeft mee te nemen. Camp2Camp zorgt namelijk bijna voor alles!

Kom je toch met de wagen, hou er dan rekening mee dat heel de binnenstad van Mechelen fietszone is. Hier mogen geen fietsers worden ingehaald. Parkeren doe je op een erkende stadsparking. Afhankelijk van waar je besluit te parkeren is dit een betalende (dicht bij het centrum) of gratis (buiten het centrum) parking.

JOUW KAMPEERGELEGENHEID

De kampeergelegenheid die jou werd toegewezen betreft een tent voor 2 personen inclusief dubbele luchtmatras, 2 slaapzakken, 2 kampeerstoeltjes, een kampeertafeltje en een kampeershelter. Indien je 2 kampeergelegenheden reserveerde, betreft het dit alles in tweevoud.

De geregistreerde personen mogen enkel de toegewezen kampeergelegenheid betreden. Toegang tot de andere tenten is verboden.

EXTRA KAMPEERMATERIALEN

Het is niet toegestaan extra tenten, matrassen, caravans, mobilhomes, campers, bij de kampeergelegenheid te plaatsen. Ook windschermen zijn niet toegestaan.

Een extra eenpersoonsmatras kan op aanvraag aan Camp2Camp door Camp2Camp worden bijgeplaatst, bijvoorbeeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Camp2Camp kan dit weigeren.

KAMPEERBUBBEL

Enkel en alleen de geregistreerde personen mogen de kampeergelegenheid betreden. De geregisteerde personen moeten bovendien tot dezelfde bubbel behoren (ref. maatregelen Covid-19). Normaal gezien zijn er maximaal 2 geregistreerde personen per kampeergelegenheid, tenzij anders overeengekomen met Camp2Camp. Extra gasten zijn niet welkom.

Personen jonger dan 18 jaar moeten steeds in het gezelschap zijn van een meerderjarige.

ONGEVALLEN

Camp2Camp is nooit verantwoordelijk voor ongevallen tijdens je verblijf in een kampeergelegenheid van de Urban Camping.

Je bent als huurder of ouder verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen in je gezelschap. Laat jonge kinderen dus niet spelen op gevaarlijke plaatsen of waar je geen toezicht hebt.

COVID-19 PROOF

Alle tenten, shelters, tafeltjes en stoeltjes worden voor verhuur grondig ontsmet en gereinigd. Ook de sloten en sleutels worden ontsmet. De slaapzakken en luchtmatrassen worden tussen elke verhuur vervangen. Er is steeds ontsmettingsgel voor je handen beschikbaar in je kampeergelegenheid.

De rest van de hygine is aan jou:

-       was regelmatig je handen, zeker voor en na een bezoek aan het sanitair;

-       ontsmet je handen regelmatig, zeker bij het betreden of verlaten van je kampeergelegenheid;

-       nies of hoest in je elleboog;

-       hou voldoende afstand van mensen buiten je bubbel

Blijf thuis, annuleer je verblijf of verlaat onmiddellijk de kampeergelegenheid wanneer een van de kampeerders zich ziek voelt of een van de volgende symptomen heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoogde lichaamstemperatuur, Uiteraard verwittig je Camp2Camp als je je reservatie annuleert of vroegtijdig beindigt.

Elke kampeerder moet zich bovendien houden aan de geldende maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, zoals opgelegd door de Belgische regering en bij uitbreiding het lokale bestuur. Momenteel houdt dit in Mechelen in:

-       Avondklok tussen 23u30 en 6u s morgens: in die periode mag je het herashekwerk niet verlaten, tenzij om gebruik te maken van de toiletten.

-       Horeca sluit om 23u, dus je hebt nadien nog een half uur de tijd om je kampeergelegenheid te bereiken.

-       Wanneer je het herashekwerk verlaat, dien je steeds een mondmasker te dragen, tenzij je neerzit aan een tafel bij horeca.

BRANDVEILIGHEID

Open vuur en kaarsen zijn verboden over gans de kampeergelegenheid. Een kleine barbecue kan wel, mits je geen schade toebrengt aan materialen van Camp2Camp, het openbare terrein of de ondergrond.

Roken is strikt verboden in de tent, in het sanitair en onder de shelter. Weg van alle textiel kan er wel gerookt worden. Sigarettenpeuken mogen nooit op de grond worden gegooid.

Bij de kampeergelegenheid vind je een brandblusser. Deze moet steeds blijven hangen op dezelfde plaats en is enkel te gebruiken in geval van brand.

AFVAL

Laat je kampeerplaats zo netjes mogelijk achter. Camp2Camp voorziet de mogelijkheid om alles per fractie te sorteren (PMD; papier en karton; glas; KGA; restafval). Camp2Camp verwacht dat jij sorteert en zorgt daarna voor de afzonderlijke afvoer.

Sigarettenpeuken mogen nooit op de grond worden gegooid. Je voorziet best een asbak waar je de sigaretten volledig in kunt doven. Vervolgens mogen ze bij het restafval.

RUST EN GELUID

Je kampeert midden in de stad. Camp2Camp vraagt dat je de omgeving respecteert en de rust en de stilte voor de bewoners respecteert. Muziek of radio is toegestaan, maar met een beperkt volume. De maximumgrens van 85db moet steeds gerespecteerd worden. Muziekinstallaties zijn verboden.

Luidruchtigheid is tussen 22u s avonds en 8u s morgens verboden. Zo respecteer je de nachtrust van de bewoners.

DRANK, DRUGS EN WAPENS

Het is verboden om drank met een alcoholgehalte van meer dan 0,5 vol.% te schenken aan personen jonger dan 16 jaar. Onder de 18 jaar is het gebruik van sterke dranken niet toegestaan. Buitensporig dronkenschap wordt op de Urban Camping niet getolereerd.

Het gebruik of bezit van wapens of drugs is ten strengste verboden op de Urban Camping.

DIEFSTALPREVENTIE

Zorg bij het verlaten van je kampeergelegenheid er steeds voor dat het herashekwerk met het slot is afgesloten. Tijdens de huurperiode ben je als huurder verantwoordelijk voor de materialen die je huurt en uiteraard ook voor je persoonlijke bezittingen.

TOEZICHT VANUIT CAMP2CAMP

Dagelijks zal een medewerker van Camp2Camp een ronde doen langs alle kampeergelegenheden van de Urban Camping. Hij of zij zal herkenbaar zijn door de werkkledij van Camp2Camp. Hij of zij weet precies welke tenten wanneer aan wie verhuurd zijn.

SCHADE OF VERLIES MATERIALEN CAMP2CAMP

Schade of verlies aan de materialen van Camp2Camp moet zo snel mogelijk gemeld worden aan een medewerker of verantwoordelijke van Camp2Camp via het assistentienummer, dit binnen de periode van 9u s morgens tot 18u s avonds.

Bij het uitchecken worden alle materialen gecontroleerd. Indien er schade of verlies aan is, zal dit onmiddellijk worden verrekend volgens de tarieven in de Algemene Voorwaarden Verhuur.

WIJZIGINGEN OF SCHADE OPENBAAR DOMEIN

Het aanbrengen van wijzigingen aan het openbaar domein is strikt verboden. Er mogen ook geen greppels of putten worden gegraven. Snoeien, kappen of planten van bomen en planten is verboden.

Schade aan het openbaar domein moet eveneens zo snel mogelijk worden gemeld aan een medewerker of verantwoordelijke van Camp2Camp via het assistentiennummer, dit binnen de periode van 9u s morgens tot 18u s avonds. De schade zal worden geregisteerd en herstel zal worden aangevraagd bij Stad Mechelen. De factuur voor het herstel zal ten laste worden gelegd aan de huurder. De factuur dient dan binnen de 2 weken betaald te worden.

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

Het is steeds de verantwoordelijkheid van de huurder om zorg te dragen voor de persoonlijke bezittingen van zichzelf en zijn medekampeerders. Camp2Camp kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke bezittingen.

GESCHILLEN

Zware overtreders kunnen gerechtelijk vervolgd worden. Er wordt aangifte gedaan.

Geschillen inzake de uitvoering van dit kampeerreglement worden geregeld door de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

KLACHTEN EN SUGGESTIES

Alle klachten of suggesties kunnen gemaild worden naar urbancamping@camp2camp.be.

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Terug

KAMPEERREGLEMENT URBAN CAMPING MECHELEN DOOR THE VALUE FACTORY VZW OUDE BAAN 1F 2800 MECHELEN

The Value Factory vzw / Oude Baan 1F 2800 Mechelen Belgi / Info@Camp2Camp.be / BE0741 982 593 / 0032 495 188 614